Chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Các câu hỏi liên quan đến chuyển nhượng cổ phần

Hỏi đáp các câu hỏi có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực


1.  Tôi có mua 1 số cổ phiếu của Quý Công ty từ 1 người bạn, nhưng chỉ sang nhượng giấy tay. Đến nay tôi muốn thực hiện thủ tục sang nhượng toàn bộ số cổ phiếu này sang tên tôi. Các thủ tục sang tên chuyển nhượng số cổ phiếu như thế nào?
Trả lời: Về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Anh/Chị xem nội dung chi tiết về thủ tục chuyển nhượng (các biểu mẫu đính kèm) , địa điểm thực hiện và chi phí có liên quan tại đường dẫn sau đây: http://www.evnfc.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/thong-bao-ve-viec-chuyen-nhuong-co-phan-cua-cong-ty-tai-chinh-cp-dien-luc.html

2. Tôi muốn thực hiện chuyển nhượng cổ phần nhưng do điều kiện công tác tôi không thể trực tiếp đến làm thủ tục tại Quý Công ty, vậy tôi có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay tôi được không?
Trả lời: Theo quy định về việc chuyển nhượng cổ phần Anh/Chị hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác đến thực hiện thủ tục chuyển nhượng thay. Ngoài những hồ sơ cần cung cấp theo yêu cầu, Anh/Chị làm 1 giấy ủy quyền có chữ ký của 2 bên và xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn nơi cư trú.

3. Xin Quý Công ty vui lòng cho biết thủ tục sang tên cổ đông là người thân đã qua đời. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời: Theo Quy chế chuyển nhượng cổ phần và quản lý thông tin cổ đông của Công ty, trường hợp người thân có sở hữu cổ phần của Công ty Tài chính Điện lực mất thì người có quyền thừa kế cổ phần làm đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận sở hữu cổ phần tới Công ty kèm theo hồ sơ chứng minh về quyền thừa kế, chứng minh về việc sở hữu cổ phần của người thân đã mất để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

    Hồ sơ đối chuyển nhượng đối với nhận thừa kế 

    Mẫu đề nghị chuyển nhượng