Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Các câu hỏi liên quan đến chuyển nhượng cổ phần

Hỏi đáp các câu hỏi có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực


 

Trả lơi các câu hỏi có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
 
Câu 1: Tôi đã mua cổ phần của Công ty từ một người bạn, nhưng chỉ thực hiện thủ tục sang nhượng bằng giấy viết tay. Đến nay tôi muốn thực hiện thủ tục sang nhượng toàn bộ số cổ phiếu này sang tên tôi. Các thủ tục sang tên chuyển nhượng số cổ phiếu như thế nào?
 
Trả lời: 
Về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Anh/Chị xem nội dung chi tiết về thủ tục chuyển nhượng (các biểu mẫu đính kèm) , địa điểm thực hiện và chi phí có liên quan tại đường dẫn sau đây: 
 
 Câu 2: Tôi muốn thực hiện chuyển nhượng cổ phần nhưng do điều kiện công tác tôi không thể trực tiếp đến làm thủ tục tại Công ty, vậy tôi có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay tôi được không?
 
Trả lời: 
Theo quy định về việc chuyển nhượng cổ phần, Anh/Chị hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác đến thực hiện thủ tục chuyển nhượng thay. Ngoài những hồ sơ cần cung cấp theo yêu cầu, Anh/Chị làm Giấy ủy quyền có chữ ký của 2 bên và xác nhận của công chứng /UBND xã/phường/thị trấn nơi cư trú.
 
Câu 3. Xin Quý Công ty vui lòng cho biết thủ tục sang tên cổ đông là người thân đã qua đời. Trân trọng cảm ơn.
 
Trả lời: 
Theo Quy chế chuyển nhượng cổ phần và quản lý thông tin cổ đông của Công ty, trường hợp người thân có sở hữu cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực qua đời:
Hồ sơ trường hợp được thừa kế cổ phần: 
Chủ sở hữu cổ phần được thừa kế cần cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp lệ theo quy định của pháp luật tới BPQHCĐ để làm thủ tục cấp GXNSHCP theo hướng dẫn của EVNFinance. Hồ sơ gồm có:
­ Bản sao y công chứng di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật;
­ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản trường hợp có từ 02 người thừa kế trở lên/Văn bản khai nhận thừa kế trường hợp chỉ có một người thừa kế duy nhất (Văn bản thỏa thuận này phải được phòng công chứng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đã chết cư trú chứng thực) hoặc Bản sao Quyết định /Bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về việc phân chia di sản thừa kế trong đó nêu rõ cách xử lý số cổ phần đứng tên người đã chết;
­ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế - nếu có (Văn bản này phải được phải được phòng công chứng xác nhận hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đã chết cư trú xác nhận);
­ Văn bản ủy quyền của tất cả đồng thừa kế ủy quyền cho người đến thực hiện giao dịch sang tên được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi một trong những người ủy quyền cư trú chứng thực hoặc phòng công chứng công chứng trong trường hợp tất cả người thừa kế ủy quyền cho người thứ ba đại diện giao dịch với EVNFinance
­ Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (QT.07.01/BM.01/00).
­ Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Thông tư Số 111/2013/TTBTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhập cá nhân thay thế thông tư 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân);
­ Trường hợp người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
­ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 
  Đính kèm: