Chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Trả tiền cổ tức năm 2010 cho cổ đông từ 13h30’ ngày 22 tháng 06 năm 2011

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2011 và thông báo số 158/TB – TCĐL ngày 02/06/2011 của Hội đồng Quản trị, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đang tiến hành các thủ tục để tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2010 (mức chi trả 11% trên vốn góp) cho các cổ đông. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, cổ đông được quyền góp vốn theo tỷ lệ cụ thể như sau: 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 11 cổ phiếu, giá mua: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Thông báo: Trả tiền cổ tức năm 2009 cho các cổ đông

Từ 13h30’ ngày 07 tháng 6 năm 2010, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực bắt đầu tiến hành trả tiền cổ tức năm 2009 cho các cổ đông của Công ty.